Mag je een woning kopen?

Als je een woning wilt kopen, moet je aan 4 voorwaarden voldoen.

Leeftijd en gezinssituatie

Je moet 18 jaar of ouder zijn. Je kan inschrijven als alleenstaande, samenwonende of gehuwde.

Ben je nog getrouwd, maar zit je in een echtscheidingsprocedure?
Dan kan je individueel inschrijven als je bewijst dat er een procedure bezig is.

Ingeschreven zijn in het register

Als je een woning wilt kopen, moet je ingeschreven zijn in het register. Er zijn registers per postcode in Antwerpen en Edegem. Dat is een lijst waar iedereen op staat die graag een woning wilt kopen. Je mag voor zoveel registers inschrijven als je wilt. Belangrijk hierbij is wel dat je 50 euro moet betalen per register.

Als jij je inschrijft, dan krijg je een chronologisch inschrijvingsnummer. Volgende gegevens nemen we op in het register:

 • Het algemeen inschrijvingsnummer
 • De datum van inschrijving
 • Je naam en voornaam
 • Je geboorteplaats –en datum
 • Je rijksregisternummer
 • Je volledig adres en telefoonnummer
 • Een vermelding of er een prioriteit is of niet
 • Een eventuele voorkeur van ligging
 • Een eventuele voorkeur van type woning en aantal slaapkamers

In de oneven jaren (2017, 2019 ... ) actualiseren we de registers. Dat wilt zeggen dat we je vragen om te controleren of jouw inschrijving nog correct is. Je hoeft hiervoor niets extra te betalen, tenzij je voor meer registers wilt inschrijven.

Een overzicht van alle registers waarvoor je in Antwerpen kan inschrijven, vind je bij onze lopende projecten.

Inkomen

Je meeste recente gezamenlijk belastbaar inkomen is van belang (net zoals niet-belastbare vervangingsinkomsten & leefloon). Dat vind je op je aanslagbiljet voor de personenbelasting (inkomsten van 2016, aanslagjaar 2017). Je inkomen moet hoger zijn dan 9.546 euro maar lager dan:

Kandidaten voor de Antwerpse inschrijvingsregisters:

 • 59.936 euro, verhoogd met 3.991 euro per persoon ten laste, voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden met personen ten laste.
 • 39.962 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste.
 • 43.952 euro voor een alleenstaande met een handicap, zonder persoon ten laste.

Eigendom

Jij of iemand van je gezin mag geen andere woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen-en buitenland.
Jij of iemand van je gezin mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarbij iemand een woning of perceel bestemd voor woningbouw heeft ingebracht. 

Er zijn een paar uitzonderingen rond eigendom, je vindt ze op de website van de VMSW.