Huurprijs

Elk jaar, begin december, krijg je jouw nieuwe huurprijs voor het jaar erop. Wij sturen je een brief met daarin alle details van de berekening. Op die brief staan ook de nieuwe voorschotten die je moet betalen. Hoe alles moet berekend worden, dat beslist de Vlaamse regering.

Om je huurprijs te berekenen, werken we met onderstaande formule. In 2013 was de gemiddelde huurprijs 238 euro. Meer dan 50% betaalde minder dan die gemiddelde huurprijs. Meer cijfers vind je in ons jaarverslag. We leggen de berekening even uit. Op een andere pagina geven we je meer informatie over de waarborg.

jouw huurprijs =
 maximum 1/55 inkomen – gezinskorting (GK) – patrimoniumkorting (PK)

Jouw inkomen

Hoeveel verdiende jouw gezin 3 jaar geleden? Dat is de belangrijkste informatie de we nodig hebben. We krijgen die informatie automatisch van de overheid of het OCMW. Als je zelf je inkomen moet binnenbrengen, dan krijg je van ons daarover een brief. Doe je dat niet op tijd, dan betaal je de maximumhuurprijs.

Om je huurprijs te berekenen, nemen we 1/55 van je gezamenlijk belastbaar inkomen. We nemen dus je inkomen van 3 jaar geleden. Voor 2018 is dat 2015, 2019 is dat 2016…
We passen je inkomen aan het huidige jaar aan en delen dat getal door 55.

Als je inkomen is veranderd, verwittig ons dan. Of is je inkomen vandaag minstens 20 procent lager dan 3 jaar geleden? Breng dan een overzicht van je inkomen van de laatste 3 maanden binnen. We passen dit aan voor je huurprijsberekening.

Je gezinsgrootte

Hoeveel personen er ten laste zijn, dat is de tweede belangrijke factor. Daarmee bedoelen we je kinderen of eventueel gezinsleden met een handicap. Dat is belangrijk als we de gezinskorting  berekenen. Want het aantal personen ten laste bepaalt deze korting. Daarom moet je ons altijd verwittigen als er iets verandert in je gezin.

 • Verandert uw gezinsgrootte? Laat het dan meteen weten. Het heeft een invloed op uw huurprijs.
 • Een kind erbij? Breng een gezinssamenstelling of geboorteattest binnen.
 • Iemand vertrokken of overleden? Breng een gezinssamenstelling naar het kantoor.
 • Een persoon met een handicap? Breng een bewijs hiervan binnen. (FOD of mutualiteit)


Kwaliteit van je woning

Sommige van onze woningen krijgen een extra korting. Hoeveel die korting is, hangt af van de marktwaarde. De marktwaarde is de huurprijs die iemand voor een gelijkaardige woning betaalt op de privémarkt. Is de marktwaarde laag, dan krijg je een grotere korting. Deze korting is de patrimoniumkorting.

Waarom is de korting er? Om een verschil te hebben. Stel nu dat we twee dezelfde gezinnen hebben. Ze verdienen evenveel en krijgen dezelfde gezinskorting. Maar het eerste gezin woont in een nieuwbouwhuis en het tweede gezin in een verouderd appartement. Zonder patrimoniumkorting betalen ze dezelfde huurprijs. En dat is niet eerlijk. Daarom dus de korting.

De grenzen van de huurprijs

De huurprijs valt binnen bepaalde grenzen. Je huurprijs mag:

 • Nooit meer zijn dan de marktwaarde van je woning. We nemen hiervoor de oorspronkelijke marktwaarde, aangepast aan het huidig jaar.
 • Nooit minder zijn dan de minimumhuurprijs. Die berekenen we op basis van de marktwaarde. Deze berekenen we elk jaar opnieuw.

De huurprijs kan dus niet lager zijn dan de minimale huurprijs en niet hoger zijn dan de marktwaarde van de woning.

Jouw inkomen is vandaag lager dan in 2015
Kom dan naar een huurderskantoor. Wij kunnen de huurprijs herberekenen via jouw huidige inkomsten. Als je nu minstens 20% minder inkomsten hebt, verlagen wij de huurprijs. Als je al de minimumhuurprijs betaalt, verandert er niets.

We moeten van iedereen in jouw gezin de inkomsten van de recentste 3 maanden van 2018 kennen. Hoe doe je dat?

 • Iedereen die werkt --> loonfiches.
 • Werklozen of ziekte-uitkering --> attest van de vakbond of mutualiteit
 • Met verlof geweest --> vakantieattest
 • Pensioen --> uw rekeningafschriften (bankbewijzen) van de 3 maanden
 • Leefloon OCMW --> vraag een attest bij het OCMW